top of page

4Р для PR менеджера – Публічність бренду, Публічне сприйняття, Просування, Переконання.

Коли мова йде про 4Р, ми зазвичай звикли говорити про традиційні 4P в маркетингу - product, price, placement, promotion. І рідко коли згадуються 4Р в PR, які самі по собі є досить цікавим фреймворком і спробою комплексно описати діяльність PR менеджера.  


PR менеджер

Звісно, з розвитком Digital PR, кордони між PR та маркетингом поступово розмиваються, сприяючи симбіозу цих двох відділів та створюючи синергію в отриманні результатів - багато з зусиль по вимірюванню PR направлені на виявлення впливу PR активностей врешті на бізнес-результати компанії.


Є міжнародні фреймворки, такі як барселонські принципи AMEC, є локальні - такі як наш TrackPR від Semantrum, який включає в себе в тому числі дані з конверсій в Google Analytics; ці підходи активно просувають саме датацентричний підхід до аналізу дій відділів зв’язків з громадськістю. 


І врешті PR відділ теж має бути зацікавленим в розвитку продукту, оцінки його конкурентності на ринку через прайс, формуванні стратегій продажу та просуванню (традиційні 4P в маркетингу), проте фреймворк 4Р для PR є сам по собі цікавим для розгляду. 


Тож, 4Р включають в себе Publicity (Публічність бренду), Public perception (Публічне сприйняття), Promotion (Просування), Persuasion (Переконання) 


1. Publicity (Публічність) 

Часто публічність називають наріжним каменем зв’язків з громадськістю, але зазвичай тут мова йде саме про неоплачувану публічність, тобто не платне просування, а те, що в традиційній PESO моделі називається Earned Media - зароблена публічність. Це коментарі та матеріали про компанію/бренд, ініційовані самими медіа в рамках реакції на певний інформпривід. Тобто створення зацікавленості з боку медіа історією організації.  

До методів створення паблісіті відносять:   

 • Побудову та підтримка відносин з журналістами, редакторами та інфлюенсерами у відповідних галузях.  

 • Створення та розповсюдження прес-релізів 

 • Організацію прес-конференцій та інших івентів 

 • Тематичні репортажі та історії компаній 

 • Менеджмент відгуків, реферальні програми 

 • Створення та підтримка спільнот в соціальних мережах, вебі та офлайн 

 

2. Public perception (Сприйняття громадськістю) 

Сприйняття бренду громадськістю - постійний контроль та управління тим, як бренд чи публічні особи сприймаються громадськістю. Іноді в цей пункт включають Protection (захист) — захист репутації бренду за допомогою проактивного управління репутацією та врегулювання іміджевих криз. 

До методів управління публічним сприйняттям відносять:   

 • Проведення опитуваннь та маркетингових дослідженнь  

 • Проведення медіа-моніторингу та відслідковування згадок в соціальних мережах 

 • Проєкти КСВ та підтримка громадських заходів 

 • Проведення кризових комунікацій 

 • Створення історій бренду чи публічних осіб 

 • Стратегічні партнерства та ко-брендинг 

 

3. Promotion (Просування) 

Просування передбачає активне підвищення впізнаваності бренду та створення позитивного іміджу за допомогою різних каналів комунікації та PR заходів, сюди відноситься також платна реклама 

До методів просування в PR відносять: 

 • Створення та впровадження SEO стратегії 

 • Платна реклама в соціальних мережах 

 • Платне спонсорство івентів 

 • Розміщення платних матеріалів, спецпроєктів 

 • Платні проєкти з інфлюенсерами 

 

4. Persuasion (Переконання) 

По суті, задача цього напряму полягає в тому, щоб за допомогою стратегічної комунікації змусити аудиторію прийняти певну точку зору або здійснити бажану дію. Цей аспект PR має вирішальне значення, оскільки він перетворює пасивну обізнаність на активну участь, формуючи публічний дискурс навколо продукту, особи чи проблеми. Сила переконання може призвести до відчутних результатів, таких як зміна публічної політики, збільшення продажів або підвищення лояльності до бренду. 

До інструментів та технік переконання аудиторії відносять:  

 • Створення емоційних історій про бренд 

 • Створення консистентних меседжів та інформаційних повідомлень за всіма каналами 

 • Колаборація з інфлюенсерами з відповідними цінностями 

 • Управління відгуками та юзер кейсами 

 • Інтерактивний контент та лідогенерація 

 

В цьому напрямку необхідно окремо зробити акцент на етичних комунікаціях, які побудовані на засадах чесності та прозорості, відсутності маніпуляцій та дезінформації, не дискримінують жодного зі стейкхолдерів, і грунтуються на реальних цінностях бренду. 

 

Такий комплексний підхід за 4P дозволяє фахівцям зі зв'язків з громадськістю керувати як проактивним просуванням бренду, так і реактивними заходами (наприклад, кризовим менеджментом) в рамках єдиної стратегії, забезпечуючи узгодженість та ефективність усіх заходів зі зв'язків з громадськістю. 

Comments


bottom of page